• U bent hier: Home

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care en YUNECO Combi) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende partners in Vlaams-Brabant te komen.

 

Alexianen Zorggroep Tienen UPC KULeuven CAW Vrij CLB CLB GO! VAPH Cocon-Vilvoorde LMN De Wissel Solentra DENK Ervaringsdeskundigen Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant Minor-Ndako MSOC De Spiegel Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Sporen vzw CAR Land van Halle en Asse Centrum Ambulante Revalidatie DAT CAR Antenne 3000 CAR Zeplin CGG PassAnt CGG Vlaams-Brabant Oost CGG Ahasverus

Gespecialiseerde GGZ

Gezondheidszorg en welzijn

Kind/jongere-Context-Samenleving

 Lees meer

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

 
crosslink Header Yuneco Connect transprnt  

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer