• U bent hier: Home
 

DSM under scrutiny: why we need to be cautious and how to use it (nevertheless)?

Categorie
Studiedag
Datum
2020-03-05 09:00 - 16:00
Locatie
Zuidertoren (Federale Pensioendienst), Europa esplanade, 1060 Brussel

- Studiedag -

 

DSM under scrutiny:
why we need to be cautious and how to use it (nevertheless)?


- 5 maart 2020 (vanaf 9u00) -

 
 
 

Op 5 maart 2020 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in Brussel een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen”. In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte classificatiesystemen, DSM en ICD, een aantal problemen en impasses met zich meebrengen. Deze situeren zich op epistemologisch, organisatorisch en klinisch niveau. Het advies formuleert verschillende aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.
De HGR wenst aan alle betrokkenen de mogelijkheid te geven om een discussie te voeren over deze kwesties. Tijdens deze studiedag wordt het advies voorgesteld en stellen meerdere internationale sprekers hun deskundigheid ter beschikking. In een rondetafelgesprek zetten verschillende stakeholders hun standpunten uiteen. Daarbij is er ruim tijd voor samenspraak voorzien.

 

Het programma van 5 maart 2020

(Het gedetailleerde programma zal binnenkort op onze website worden gepubliceerd).

09u-13u: Advies van de HGR (Stijn Vanheule) en keynote speakers :

  • Niall Boyce - founding Editor The Lancet Psychiatry
  • Patrick McGorry - Orygen & Headspace, Australia
  • François Gonon - neurobiologiste,Université de Bordeaux

13u-14u: Lunch
14u-16u: Rondetafelgesprek met stakeholders

Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 21/02/2020.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 50,00 € (gratis voor de sprekers, de benoemde experten van de Hoge Gezondheidsraad en de experten van de werkgroep van het advies).

U zal enkele dagen nadat uw inschrijving gevalideerd is, een verzoek krijgen om het bedrag op een bankrekening te betalen. Zo valideert u definitief uw deelname. Gelieve dus het inschrijvingsformulier aandachtig in te vullen.
De inschrijving gebeurt op naam van de natuurlijke persoon.

De accreditatie is aangevraagd.
Simultane vertaling is voorzien.

INSCHRIJVING

TOEGANGSPLAN


Zuidertoren
(Federale Pensioendienst)
Europa esplanade, 1060 Brussel

 
 

Alle datums

  • 2020-03-05 09:00 - 16:00

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer