• U bent hier: Home

Bedenk Tejo

Categorie
Inspiratiedag
Datum
2019-06-12 19:00 - 21:00
Locatie
De Wissel, Martelarenplein 13, 3000 Leuven

Er komt binnenkort een Tejo-huis in Leuven (as you know) (joehoeeeee!). [Tejo = therapeuten voor jongeren].

Maar hoe kunnen alle Tejo-vrijwilligers ook net dié jongeren bereiken die het meest baat hebben bij een goeie, warme babbel? Jij weet wat jongeren lezen, liken, doen, volgen, zien... en dus de beste kanalen zijn om jongeren te laten weten dat Tejo bestaat? Wat haalt jou over de streep om binnen te wandelen en wat voelt dan veilig aan? Wat heb jij nodig om je geholpen te voelen met je vraag... een goeie babbel (wat is goed???) of iets compleet anders? Kom het ons vertellen!

(ons= een een groepje volwassenen die samen Tejo op poten zetten. Roel van Cachet en Klara van Esperto maken de brug naar jullie :-) )

 
 

Alle datums

  • 2019-06-12 19:00 - 21:00

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer