Aanmeldingsformulier Yuneco Care - Halle-Vilvoorde


Het mobiele Yuneco Care team streeft er naar om voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren een aanbod te creëren waarbij we motiveren en 

toeleiden naarde gepaste zorg via het installeren van een netwerk waarbij we vele verschillende partners rondom deze kinderen en jongeren plaatsen en dit netwerk voldoende lang blijven ondersteunen tot er sprake is van stabiliteit.

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:


• Complexe en ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek bij de jongere


• Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren die niet tot bij de nodige hulpverlening raken


• Precaire gezinscontext die onbetrouwbaar en/of afwezig is


• Het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet voldoet


• Er is nood aan een sectoroverschrijdend aanbod waarbij de expertise van verschillende diensten nodig is


• Er is uitval van het kind/jongere op meerdere levensdomeinen

 

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.

 

Wij rekenen op de verworven toestemming van de betrokken partijen om de gegevens door te geven.

Voor CASEMANAGEMENT in regio Halle-Vilvoorde is er een tijdelijke aanmeldingsstop!

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
Datum dient als volgt genoteerd te worden: maand/dag/jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Vereist

Er zijn 62 vragen in deze enquête.

E-mailadres

Je E-mailadres

Aanmeldingsgegevens

Datum van aanmelding:

Formaat: dd-mm-yyyy

Vraag naar:
Consult
Trajecthulp
Casemanagement

Deel 1: Identificatie kind/jongere

Naam + voornaam kind/jongere:

Geboortedatum:

Formaat: dd-mm-yyyy

Geslacht:
Verblijfsadres:

Contacttaal:

Deel 2: Asielzoeker/vluchteling of migratie achtergrond?

Betreft het kind/jongere een asielzoeker/vluchteling of migratie achtergrond?

Deel 3: verwijzer

Naam + voornaam:

Collega naam + voornaam

Organisatie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Momenten van bereikbaarheid:

Deel 4: verblijfplaats

Verblijfplaats op moment van aanmelding:
Ouders
Voorziening Bijzondere Jeugdzorg
Voorziening VAPH
Reguliere K-dienst
Anders

Deel 6: school

Gaat het kind/jongere naar school?

Deel 7: IQ-gegevens

Betreft het kind/jongere een persoon met een beperking?

Deel 8: hulpvraag

Wat is de hulpvraag?

Van wie komt de hulpvraag?

Zijn de ouders en het kind/jongere op de hoogte van de hulpvraag?
Wat is hun kijk hierop?

Positieve elementen/wat loopt er goed?

Gemotiveerd?

Deel 9: forensische doelgroep

Betreft het een kind/jongere met een forensisch statuut?
Juridisch statuut:
VOS
MOF
Gedwongen opname
Geen
Naam + voornaam consulent

Telefoonnummer consulent:

Bereikbaarheid:

Jeugdrechter:

Juridisch arrondissement:

Deel 10: hulpverleningsoverzicht

Welke diensten waren in het verleden reeds betrokken bij het kind/jongere?
CLB
CAR
CGGK-dienst
Integrale Jeugdzorg
Pleegzorg
VAPH
OCJ
Vertrouwenscentrum
Psycholoog
Kinder-/jeugdpsychiater
Andere
Nog steeds betrokken?
CLB
CAR
CGGK-dienst
Integrale Jeugdzorg
Pleegzorg
VAPH
OCJ
Vertrouwenscentrum
Psycholoog
Kinder-/jeugdpsychiater
Andere
Is er een coördinerende hulpverlener?

Toe te voegen documenten, indien voorhanden en mits toestemming

CLB-verslag, verslag recentste opname K-dienst, verslag CAR, verslag kinderpsychiater, andere, .. mogen verstuurd worden naar YUNECOCARE.Halle-Vilvoorde@yuneco.be
Stuur me een kopie van mijn reacties: