YUNECO Connect

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Binnen de provincie Vlaams-Brabant willen we deze situaties snel en tijdig detecteren en hierop interveniëren bij infants (0-6j), kinderen en jongeren, en jongvolwassenen (14-23j).

 

BASISPIJLERS

  • Verbinding

Bestaande hulpverlening met een aanbod van vroegdetectie en vroeginterventie op elkaar afstemmen, zichtbaar en toegankelijker maken en waar mogelijk uitbreiden

  • Expertise (YUNECO Crosslink)

Verzamelen en verspreiden van wetenschappelijk gevalideerde tools en methodieken

  • Adviesfunctie

Ondersteuning van een breed netwerk van zorghulpverleners in de 0de en eerste lijn en niet-GGZ actoren (reguliere werkingen actief binnen jeugdhulp)

 

YUNECO Connect streeft naar één samenhangend geheel van activiteiten betreffende VD-VI, hoewel zij verspreid over de provincie in vele verschillende organisaties en sectoren zullen plaatsvinden. YUNECO Connect bestaat momenteel uit 5 teams. Klik hier voor de bouwstenen.