Bouwstenen YUNECO Connect

 

TEAM CONNECT HALLE-VILVOORDE

TEAM CONNECT LEUVEN-HAGELAND

MAPA MSOC

VROEGINTERVENTIE DRUGS TIENEN

VRINT

WAT  

Vroegdetectie-vroeginterventie

Vroegdetectie-vroeginterventie

Opvoedings-ondersteuning druggebruikende ouders

Vroeginterventie minderjarige druggebruikers

Vroegdetectie-vroeginterventie psychose

DOELGROEP  

0-3 jaar

14-23 jaar

14-23 jaar

Druggebruikende ouders

Jongeren

Jongeren en jongvolwassenen

WERKINGSGEBIED  

Halle-Vilvoorde

Leuven-Hageland

Leuven-Hageland

Leuven-Hageland

Leuven-Hageland

VESTIGING(EN)  

Asse, Grimbergen, Halle, Vilvoorde

Leuven, Diest, Aarschot, Tienen, Sterrebeek

Leuven, Diest

Tienen

Kortenberg

SOORT   HULPVERLENING  

Ambulant en outreachend

Ambulant en outreachend

Ambulant

Ambulant (in groep)

Ambulant

AANMELDING  

Online*: klik hier

* Overzicht gemeenten

Online*: klik hier

* Overzicht gemeenten

Telefonisch

0472 75 64 59 of

0472 75 92 33

Telefonisch

016 80 76 85

Telefonisch

0475 40 60 04