Kenniskringen

YUNECO kenniskringen zijn groepen van hulpverleners die willen samenwerken rond bepaalde onderwerpen. De kenniskring is een methodiek waarbij via een afgesloten digitale omgeving mensen samen aan de slag kunnen gaan rond een specifiek thema of project. Binnen de kenniskring kan gebruik gemaakt worden van tools als: discussieforum, prikbord, gedeelde kalender, samen schrijven aan documenten, databanken uitbouwen, projecten plannen, enz.

De YUNECO kenniskringen zullen uiteraard ook fysieke ontmoetingen hebben, waarbij ze tot een gezamenlijk actieplan voor onderlinge kennisdeling en het aanreiken van expertise aan de andere sectoren kunnen komen. Elke kenniskring zal met ondersteuning van de kruispuntverantwoordelijke een duidelijk actieplan voor het komende jaar uitzetten (zie verder).


Voor de volgende doelgroepen is er of wordt er momenteel een kenniskring opgestart:

Doelgroep

Contactpersoon

Digitale kenniskring 

ADHD

Zorgpad ADHD

YUNECO Kenniskring ADHD

 INFANTS

Annelien Heirman

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 Op komst
 JUSTITIELE JONGEREN

Ninke Duquet

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Op komst
 KOPP/KOAP

Joke Gabriel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Op komst
 VERSLAVING

Nicky Zanders

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Op komst
VLUCHTELINGEN

Annelien Heirman

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Karlien Verstegen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Op komst

VROEGDETECTIE-VROEGINTERVENTIE

Charlotte Nys

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op komst 

 

Voor volgende doelgroepen zal een jaaractieplan worden opgesteld in de schoot van de betreffende kenniskring. De respectievelijke doelstellingen in het actieplan per doelgroep kunnen erg verschillend zijn en we geven telkens een voorbeeld, geïnspireerd door de brainstorm in de werkgroep:


1. Infants, peuters en kleuters (0-6 jaar). Recent ontstonden heel wat jonge initiatieven voor deze doelgroep in de provincie. De kenniskring kan helpen in de zoektocht naar optimale overlegstructuren en snelle kennisdeling van de gehanteerde methodieken.

2. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP). Er bestaan evidence based preventieve modules voor KOPP/KOAP, gekend en toegepast in een aantal voorzieningen in de provincie. Dit aanbod dient meer beschikbaar te komen en er moet verder gesensibiliseerd worden voor de toeleiding er naartoe.

3. Jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen. Een specifieke kenniskring, waaraan politie, consulenten van de jeugdrechtbank, hulpverleners uit de forensische en reguliere jeugdpsychiatrie, uit de voorzieningen van Welzijnszorg en VAPH aan deelnemen kan instaan voor de intervisie omtrent thema’s als agressiehantering, rehabilitatieprojecten, time-outafspraken, enz.

4. Jongeren met een verslavingsproblematiek. Expertisedeling tussen de actoren werkzaamin de verslavingszorg voor jongeren kan leiden tot bruikbare adviezen aan de reguliere zorgverleners, zodat niet alle jongeren op het gespecialiseerde aanbod beroep moeten doen.

5. Kinderen en jongeren die recent zijn geïmmigreerd en/of als vluchteling in Vlaams-Brabant zijn aangekomen. Een klein zorgcircuit is zich voor deze doelgroep aan het ontwikkelen met tijdelijke middelen toegekend aan enkele CGG, CAW en Praxis-P in samenwerking met vzw. Solentra. Het opzetten van een psycho-educatief groepsprogramma voor reguliere GGZ-werkers (naar het voorbeeld van Mindspring15) behoort tot de mogelijkheden van een te ontwikkelen kenniskring.

6. Kinderen en jongeren met een ADHD-diagnose. Voor deze doelgroep verwijzen we naar de aparte template.

7. Vroegdetectie-Vroeginterventie voor 0 tot 23 jaar

 

Liaison naar gezondheidszorg. Alle kenniskringen en de activiteiten van Yuneco Crosslink (via de modaliteiten van het opleidingskruispunt) moeten de versterking van de eerste lijns gezondheidswerkers, inclusief huisartsen en pediaters) mee tot doel hebben. Uiteraard richt de consultdesk zich ook tot hen.

 

Indien u interesse heeft om aan te sluiten bij één van deze kenniskringen, gelieve dan contact op te nemen met de desbetreffende contactpersoon.


Indien u interesse heeft om rond een andere doelgroep een kenniskring binnen Vlaams-Brabant op te richten, gelieve dan contact op te nemen met Veerle Wathion (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).