Welkom!

YUNECO is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. YUNECO is esperanto voor jeugd.

Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care, YUNECO Combi, YUNECO Connect en YUNECO Caro) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende partners in Vlaams-Brabant te komen.

YUNECO Partners 2021 Alexianen Zorggroep Tienen UPC KULeuven CAW Vrij CLB CLB GO! VAPH Cocon-Vilvoorde LMN De Wissel Solentra DENK Ervaringsdeskundigen Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant Minor-Ndako MSOC De Spiegel Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Sporen vzw CAR Land van Halle en Asse Centrum Ambulante Revalidatie DAT CAR Antenne 3000 CAR Zeplin CGG PassAnt CGG Vlaams-Brabant Oost CGG Ahasverus

  Gespecialiseerde GGZ  

  Gezondheidszorg en welzijn  

  Kind/jongere-Context-Samenleving  

MEER INFO

 

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer