Als hulpverleners zijn we steeds onderweg, samen met de kinderen, jongeren en hun gezin. Op zoek naar ondersteuning, een netwerk, de gepaste hulp. Het aanbod is ruim en het landschap niet altijd overzichtelijk.

GIDS

YUNECO ontwikkelde in dit kader een gids die de jeugdhulp in Vlaams-Brabant in kaart brengt. Klik op de afbeelding voor de GPS Jeugdhulp Vlaams-Brabant.

GPS Jeugdhulp Vlaams Brabant logo

CONSULT

Specifiek voor consult verwijzen wij jullie naar volgende banner.

Banner consult

 

Crosslink-medewerkers

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Referentiepersonen

     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Sietske Verlinden

 

 

Ken jij Esperto al? Dit is een groepje jonge ervaringsdeskundigen die de stem van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg luider wil laten klinken.

Dit doen we op verschillende manieren.

  • We komen samen om ideeën uit te wisselen en projecten op te starten (regio Leuven).
  • We organiseren ontmoetingsavonden voor jongeren (Vlaams-Brabant).
  • We delen onze herstelverhalen en stigmadoorbrekende posts op sociale media. 
  • We geven schoolgetuigenissen in samenwerking met de Werkgroep DENK.
  • We zijn bereid beleidsmatig mee na te denken over bepaalde thema's. 

We leggen verbinding tussen ervaringsdeskundigen én evenzeer met hulpverleners. Kennisdeling vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige is cruciaal voor een betere, gedragen hulpverlening.

 

   

Help jij mee dit aanbod bekend te maken bij andere jongeren?

Voeg Esperto toe op jouw feed! Je vindt ons onder de naam Esperto Yuneco.

Facebook   Instagram 

 

 

 

 

 
De Consultdesk YUNECO is een adviesfunctie voor hulpverleners die kampen met vragen over psychische en psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Langs de helpdesk kunnen professionelen uit de eerstelijn met experten in de jeugd-GGZ verbonden worden (per mail of telefoon). Het doel van de Consultdesk is om hulpverleners te versterken, zodat ze zelf de regie van de zorg kunnen behouden en snel antwoord krijgen op hun vragen.
 
Experten: ADHD, ASS, eetstoornissen, het jonge kind, jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen, KOPP/KOAP, psychofarmaca, psychose, schoolverzuim/uitval, suïcide, verstandelijke beperking in combinatie met een psychische/psychiatrische problematiek, verslaving, jongeren met een migratieachtergrond, ...

 

Kinderen en jongeren (-18)
Foto kinderen vierkant

Contact  02 425 17 70 (OPTIE 1): maandag tot donderdag tussen 10u en 13u

mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - www.consultdeskggz.be
 
 
Een overzicht van de consultfuncties Jeugdhulp binnen Vlaams-Brabant  vind je in onderstaande flyer:

Banner consult

 

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer