Via YUNECO Caro I.T.E.R. willen we tegemoetkomen aan de vele vragen vanuit residentiële voorzieningen jeugdhulp naar ondersteuning op het vlak van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, alsook naar ondersteuning op vlak van verontrustend seksueel gedrag.

Bovenstaande wensen we te realiseren aan de hand van:

 1. Consultfunctie aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag (casusgebonden aanbod, telefonisch of op dienst) 
 2. Uitwerken protocollen en draaiboeken aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag voor zowel intern als extern gebruik (niet-casusgebonden aanbod):
  • Omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen leefgroepen/voorzieningen  
  • Veiligheid aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag installeren binnen leefgroepen/voorzieningen, zowel op vlak van primaire preventie (seksuele voorlichting), secundaire preventie (veiligheidsmaatregelen in risicosituaties) als tertiaire preventie (hervalvoorkoming) 
  • Voor volgende doelgroepen is er extra aandacht:
   • Jongeren met een mentale beperking en/of sociaal-emotionele achterstand 
   • Adolescente meisjes
  • Na uitwerking protocollen mee installeren van draaiboeken binnen voorzieningen (outreach aanbod niet-casusgebonden of casusgebonden) 
 3. Aanwezigheid bij netwerkoverlegmomenten vanuit expertisefunctie (zowel casusgebonden als niet-casusgebonden aanbod) 

 

YUNECO Caro De Grubbe verzorgt een kinderpsychiatrische aanbod binnen de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe waar jongeren tussen 14 en 18 jaar oud verblijven met een MOF, Misdrijf Omschreven Feit, statuut. YUNECO Caro De Grubbe heeft een consultfunctie waarbij tijdens het verblijf van de jongere in de GI wordt gekeken in welke mate er een kinderpsychiatrische nood aanwezig is en of een verder hulpverleningstraject aangewezen is. Bij vermoeden van psychopathologie bieden we gerichte ondersteuning. Jongeren die reeds gekend zijn met een psychiatrische problematiek worden eveneens opgevolgd.

 

We slaan de brug tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en de residentiële Jeugdhulp. Daarbij willen we jongeren met een psychische kwetsbaarheid, én hun teams, ondersteunen met een toegankelijk GGZ-aanbod op maat.

Dit doen we met een outreach-programma dat mobiele hulpverlening biedt in de residentiële voorziening waar de jongere verblijft. We trachten bestaande hulpverlening te versterken en mee te denken vanuit een GGZ-perspectief.

Wat doen we?

Elk traject start met een consult dat met één of meerdere contacten kan uitgebreid worden, zo werken we trapsgewijs. Tijdens consulten zoeken we desgewenst mee naar verwijsmogelijkheden naar de gespecialiseerde GGZ en/of stellen we samen een indicatie tot diagnostiek of een specifieke behandeling via YUNECO Caro.

Meer weten? Bekijk hier de folder.

 

VOORZIENinGGZ: de themamail van YUNECO Caro Outreach!

Het YUNECO Caro Outreach team focust op regelmatige basis op specifieke thema's in haar nieuwsbrief: angst, trauma, ... Wens je de themamail te ontvangen?

Schrijf je in en stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

 

Stuur ons een mailtje!

 • Caro Outreach GGZ naar Jeugdhulp Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Caro De Grubbe Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Caro I.T.E.R. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02 512 62 43 (graag met vermelding 'Caro') 

AANMELDEN YUNECO CARO

Via Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT)

016 66 60 05

!! Caro I.T.E.R.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02 512 62 43 (graag met vermelding 'Caro') 

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer