Vormingsvraag

Bij YUNECO zijn we ervan overtuigd dat er veel van elkaar te leren valt én dat er ook veel te delen is. Niet alleen wetenschappelijke en/of professionele kennis maar ook ervaringskennis. En dit over alle sectoren heen.

 

Als professionals in het netwerk reeds een specifieke vormingsvraag hadden dan kan je ze in de databank terugvinden. Mogelijks heb jij de juiste kennis om hen een vorming voor te stellen!

Bekijk hier de vormingsvragen!

 

Op zoek naar een specifieke vorming en vind je niet onmiddellijk wat je zoekt in het bestaande aanbod? Stel hier je vormingsvraag!

Vul het formulier vormingsvraag in!*

 

*Hou er rekening mee dat we je contactgegevens vragen voor publicatie op deze website om elkaar rechtstreeks te contacteren.

Let wel: vanuit YUNECO kunnen we onmogelijk een volledige garantie i.v.m. de kwaliteit van het aanbod geven. Wij vragen ook geen informatie i.v.m. eventuele vergoedingen. Dit dient onderling afgestemd te worden.

Vormingsaanbod

Bij YUNECO zijn we ervan overtuigd dat er veel van elkaar te leren valt én dat er ook veel te delen is. Niet alleen wetenschappelijke en/of professionele kennis maar ook ervaringskennis. En dit over alle sectoren heen.

 

Heb je als partner een specifiek vormingsaanbod dat je wenst open te stellen binnen het netwerk? Maak je vormingsaanbod hier kenbaar.

*Hou er rekening mee dat we je contactgegevens vragen voor publicatie op deze website om elkaar rechtstreeks te contacteren.

Let wel: vanuit YUNECO kunnen we onmogelijk een volledige garantie i.v.m. de kwaliteit van het aanbod geven. Wij vragen ook geen informatie i.v.m. eventuele vergoedingen. Dit dient onderling afgestemd te worden.

Provinciaal opleidingspunt

 

Wil je graag je kennis over een specifiek thema bijschaven? Zoek je een gerichte vorming? Of kan jij anderen net inspireren en verrijken met je expertise over een bepaald thema?

Het provinciaal opleidingspunt stemt als actieve draaischijf lokaal vraag en aanbod af. Het is een provinciaal vormingsnetwerk tussen de partners.

PO algemeen figuur VRAAGPO algemeen figuur AANBOD

 

Alle partners en professionals in het netwerk die een aanbod ter beschikking stellen kunnen hier hun vormingsaanbod delen.
Iedereen in het netwerk op zoek naar specifieke knowhow kan een vormingsvraag stellen.

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer