In navolging van de coronacrisis heeft minister De Block van volksgezondheid beslist om de eerstelijnspsychologische functie toegankelijk te maken en te versterken voor kinderen en jongeren en hun gezin, als uitbreiding op het aanbod, reeds gerealiseerd via de volwassennetwerken geestelijke gezondheidszorg. Het betreft een stap in de ondersteuning van kinderen, jongeren, hun gezin, ouders/voogd die emotionele, sociale of gedragsproblemen in een lichte mate vertonen.

Het doel is een extra aanbod te organiseren in samenwerking met de zorgverleners (o.a. huisartsen, CLB-artsen) en anderzijds diensten uit de geestelijke gezondheidszorg.

 

ELP zorg is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen van eigen kracht
  • Doorverwijzing bij complexe problematiek

Concreet wordt vooropgesteld om vanaf 1 april 2020 financieel tussen te komen in de individuele ondersteuning door klinisch psychologen/orthopedagogen.

 

Kader voor de ontwikkeling van de ELP

  • Het gaat over eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Voor hen wordt (naast de volwassenen, ook) een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald (lees hier het persbericht).
  • De patiënt wordt doorverwezen door een huisarts, kinderarts, Kind & Gezin, CLB-arts of kinderpsychiater.
  • De psychologische sessies worden gerealiseerd per reeks van max. 4 sessies. Dit gebeurt in de eerste sessie van 60 minuten. De daaropvolgende sessies duren 45 minuten.
  • Eenmalig verlengbaar, max. 8 sessies per jaar per cliënt.

De overheid heeft YUNECO de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied Vlaams-Brabant de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren.

 

DOCUMENTEN

 

Zoek een eerstelijnspsycholoog 

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer