Jij, als hulpverlener, kan je cliënt/patiënt hier aanmelden voor één van de verschillende modules die het netwerk YUNECO organiseert. 

Aanmelden voor reguliere hulpverlening kan hier NIET. Daarvoor neem je contact op met de partner in kwestie. Een overzicht vind je op psychewijzer.

 

Aanbod Corona

Het aanbod in kader van Corona kan je hier aantreffen.

 

GGZ aanbod Vlaams-Brabant

Ga naar Psychewijzer voor het GGZ aanbod Vlaams-Brabant.

Psychewijzer

 

 

 

GGKNJ-netwerken per provincie

Klik hieronder op het logo voor meer info over één van de andere provinciale GGKNJ-netwerken in België.

 Ligant Logo Groot1     pangg logo    RADAR1    wingg    Bru stars    Archipel bw

 

GGZ-netwerken volwassenen Vlaams-Brabant

Klik hieronder op het logo voor de volwassenen GGZ-netwerken in Vlaams-Brabant

Diletti   SaVHA

 

 

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer