Zoek een eerstelijnspsycholoog 

Beste,

Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van de uitrol van de versterking van de psychologische zorg, dichtbij kinderen, jongeren en hun context.

Op zoek naar een eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog? Klik op de link hierboven. 

Een eerste communicatie over het versterken van psychologische zorg voor iedereen, gerealiseerd vanuit de samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector gezondheidszorg kan je HIER terugvinden.

Op dit moment zijn we vanuit de netwerken een samenwerking met de 11 Eerstelijnszones (www.eerstelijnszone.be) (en psychologenkringen) in Vlaams-Brabant, aan het opzetten om een regioplan uit te werken. In dit plan trachten wij de noden en het aanbod op elkaar af te stemmen wat betreft de eerste psychologische ondersteuning en de meer specifieke hulpvragen die zich stellen.

Voor het verloop van dit proces verwijzen wij graag naar het netwerkforum YUNECO dat op 26 november 2021 plaatsvond:

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar de websites van de overheid :

Zodra de contouren van het regioplan per Eerstelijnszone afgelijnd zijn, zullen we een brede uitnodiging bezorgen aan de psychologen, actief in de provincie, om zich kandidaat te stellen om mee in te stappen in deze plannen. Wij voorzien dan een ruime communicatie.

Tot dan is het ook niet mogelijk om je kandidaat te stellen als nieuwe klinisch psycholoog/orthopedagoog.  Bedankt voor het begrip.

Hartelijke groet,

Marina & Ann

Netwerkcoördinatie 

 

Kader voor de ontwikkeling van de versterking van de psychologische zorg

Het gaat om twee verschillende modules :

  • Eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Zij kunnen rechtstreeks bij de  klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht en het  bezoek wordt terugbetaald. De eerste sessie is gratis.
  • Gespecialiseerde zorg op de eerste lijn aan minderjarigen en hun gezin met een matig tot milde psychische klachten, met een nood aan specifieke zorg. Hier kan aangemeld worden via een functioneel bilan. (under construction)

 

Eerstelijnspsychologische zorg 
Individuele sessies    max. 10 sessies/jaar
     11€ - 4€ (verhoogde tegemoetkoming)/sessie 
Groepssessies    max. 8 groepssessies/jaar
     2.5€/sessie
Gespecialiseerde zorg op de eerste lijn: na de opmaak van een functioneel bilan
Individuele sessies    max. 20 sessies/jaar
     11€ - 4€ (verhoogde tegemoetkoming)/sessie
Groepssessies    max. 15 sessies/jaar
     2.5€/sessie

  

Ook het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan biedt Eerstelijns psychologische zorg aan. 

Meer informatie per regio via :