Zoek een eerstelijnspsycholoog 

Beste,

Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van een wijziging omtrent het huidige kader (zoals hieronder beschreven). 

Een eerste communicatie over het versterken van psychologische zorg voor iedereen, gerealiseerd vanuit de samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector gezondheidszorg kan je HIER terugvinden.

Op dit moment zijn we vanuit de netwerken een samenwerking met de Eerstelijnszones (en psychologenkringen) aan het opzetten om een regioplan uit te werken. Zodra de contouren daarvan afgelijnd zijn zullen we een brede uitnodiging doen aan de psychologen, actief in de provincie, om zich kandidaat te stellen om mee in te stappen in dat plan. Wij voorzien dan een ruime communicatie.

Tot dan is het ook niet mogelijk om je kandidaat te stellen als nieuwe klinisch psycholoog/orthopedagoog.  Bedankt voor het begrip.

Hartelijke groet,

Marina & Ann

Netwerkcoördinatie 

 

Kader voor de ontwikkeling van de ELP

  • Het gaat over eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Voor hen wordt (naast de volwassenen, ook) een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald (lees hier het persbericht).
  • De patiënt wordt doorverwezen door een huisarts, kinderarts, Kind & Gezin, CLB-arts of kinderpsychiater.
  • De psychologische sessies worden gerealiseerd per reeks van max. 4 sessies. Dit gebeurt in de eerste sessie van 60 minuten. De daaropvolgende sessies duren 45 minuten.
  • Eenmalig verlengbaar, max. 8 sessies per jaar per cliënt.

De overheid heeft YUNECO de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied Vlaams-Brabant de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren.

 

 

Ook het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan biedt Eerstelijnspsychologische zorg aan.  Meer informatie per regio via :

 

ELP infographic 25012021