Zoek een eerstelijnspsycholoog 

             Zoek groepssessies             

Beste,

Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van de uitrol van de versterking van de eerstelijnspsychologische zorg, dichtbij kinderen, jongeren en hun context.

Op zoek naar een eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog? Klik op de link hierboven. 

Een eerste communicatie over het versterken van de eerstelijnspsychologische zorg, gerealiseerd vanuit de samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector gezondheidszorg kan je HIER terugvinden. ! Wijziging : als ELP kan je nu ook voor 4u instappen !

Op dit moment zijn we vanuit de netwerken een samenwerking met de 11 Eerstelijnszones (www.eerstelijnszone.be) (en psychologenkringen) in Vlaams-Brabant, aan het opzetten om een regioplan uit te werken. In dit plan trachten wij de noden en het aanbod op elkaar af te stemmen wat betreft de eerste psychologische ondersteuning en de meer specifieke hulpvragen die zich stellen. Er zal gewerkt worden via vindplaatsen waar de hulpvraag van de jongere en het aanbod van de psychologische hulp aan elkaar kunnen gematched worden.

Voor het verloop van dit proces verwijzen wij graag naar het netwerkforum YUNECO dat op 26 november 2021 plaatsvond:

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar de websites van de overheid :

Hierbij kan je je kandidaat stellen als geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog binnen de 2e RIZIV conventie (ELP 2.0) : klik hier.

! Wijziging : als ELP kan je nu ook voor 4u instappen !

 Solliciteer hier! 

Bedankt voor het begrip.

Hartelijke groet,

Marina & Ann - Netwerkcoördinatie 

Ann - Lokale coördinator ELP Leuven-Hageland

 

Kader voor de ontwikkeling van de versterking van de eerstelijnspsychologische zorg

De nadruk van de opdrachten ligt op preventie (met inbegrip van symptoomreductie en voorkomen van herval), vraagverheldering, vroegtijdige en kortdurende veerkracht ondersteunende interventies, diagnostiek, behandeling, rehabilitatie alsook kennis en expertisedeling. Deze worden vertaald in twee functies; de functie eerstelijnspsychologische zorg en de functie gespecialiseerde psychologische zorg. 

Dit aanbod wordt in eerste plaats ontwikkeld voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze maatschappij. Hiermee wordt verwezen naar sociaal kwetsbare kinderen en jongeren met een onstabiele context of met weinig financiële mogelijkheden. Ook kinderen en jongeren die in aanraking kwamen met mishandeling, verwaarlozing, ouders met een psychische kwetsbaarheid of moeilijke gezinssituatie komen in aanmerking.

Er kan beroep gedaan worden op twee verschillende functies :

  • Eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Zij kunnen rechtstreeks bij de  klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht en het  bezoek wordt terugbetaald. De eerste sessie is gratis.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg op de eerste lijn aan minderjarigen en hun gezin met een matig tot milde psychische klachten, met een nood aan specifieke zorg. Hier kan aangemeld worden via een functioneel bilan. (under construction)

 

Eerstelijnspsychologische zorg 
Individuele sessies    max. 10 sessies/jaar
     of    11€ - 4€ (verhoogde tegemoetkoming)/sessie 
Groepssessies    max. 8 groepssessies/jaar
     2.5€/sessie
Gespecialiseerde zorg op de eerste lijn: na de opmaak van een functioneel bilan
Individuele sessies    max. 20 sessies/jaar
      of    11€ - 4€ (verhoogde tegemoetkoming)/sessie
Groepssessies    max. 15 sessies/jaar
     2.5€/sessie

 

INFOSESSIE voor psychologen/orthopedagogen: HERBEKIJK!

INFOSESSIE voor organisaties: HERBEKIJK de opname of LEES de presentatie!

 ! Wijziging : als ELP kan je nu ook voor 4u instappen !

 

Ook het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan biedt Eerstelijns psychologische zorg aan. 

Meer informatie per regio via :