Aan alle diëtisten

Aan alle klinisch psychologen/orthopedagogen

Aan alle huisartsen, (jeugd)psychiaters, kinderartsen

 

Allicht hoorden jullie al van de plannen van de FOD-volksgezondheid en het RIZIV om voor jongeren en jongvolwassenen een zorgprogramma eetstoornissen uit te bouwen. Vanaf 1 februari 2024 kan een behandelend arts een zorgtraject opstarten voor patiënten tot en met 23 jaar met een diagnose eetstoornis (anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder).

Klinisch psychologen/orthopedagogen en diëtisten kunnen jongeren in dit zorgtraject begeleiden zonder remgeld. Voor advies en ondersteuning kunnen de ambulante hulpverleners in de eerste lijn een beroep doen op een multidisciplinair ambulant supportteam (MAST-GGKJ).

 

Diëtisten

Alle diëtisten met kennis en ervaring met eetstoornissen en/of de bereidheid zich bij te scholen via de daartoe voorziene modules van Eetexpert vzw kunnen instappen in een nieuwe conventie. Via een overeenkomst met YUNECO, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ), kunnen jullie dan jaarlijks 15 sessies gratis aanbieden aan jongeren.

Klinisch psycho-/orthopedagogen

Alle klinisch psycho-/orthopedagogen kunnen deel uitmaken van dit zorgprogramma, mits kennis en ervaring met eetstoornissen en/of de bereidheid zich bij te scholen via de daartoe voorziene modules van Eetexpert vzw. Jullie kunnen via de conventie eerstelijnspsychologische zorg in dit zorgtraject werken via een overeenkomst met een netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) (10-20 gratis sessies/jaar).

Behandeld arts

Elke behandelend arts kan een zorgtraject opstarten. Daartoe bevestigt die de diagnose van een eetstoornis en organiseert een multidisciplinair overleg met minstens 1 en maximum 3 andere disciplines (bij voorkeur een diëtist, een klinisch psycho-/orthopedagoog en/of een (kinder- en jeugd)psychiater), waarin een behandelplan wordt opgesteld.

 

Meer info

Meer uitleg is te vinden via de website van het RIZIV:

Toegankelijke ambulante zorg voor jongeren tot en met 23 jaar met een eetstoornis dankzij een multidisciplinair zorgtraject | RIZIV (fgov.be) 

Une prise en charge ambulatoire des jeunes, jusqu’à 23 ans révolus, atteints de troubles du comportement alimentaire grâce à un trajet de soins multidisciplinaire | INAMI (fgov.be)

En specifiek voor de gespecaliseerde diëtist:

Als gespecialiseerd diëtist meewerken binnen het multidisciplinair zorgtraject eetstoornissen | RIZIV (fgov.be)

Travailler en tant que diététicien spécialiste dans le cadre du parcours de soins multidisciplinaires pour les troubles de l’alimentation | INAMI (fgov.be)

Verduidelijking mbt facturatie van de dietist in het zorgtraject

 

HERBEKIJK WEBINAR Zorgpad Eetstoornissen

 

We nodigen je uit om mee te stappen in deze zorgtrajecten in Vlaams-Brabant zodat jongeren met eetstoornissen een geïntegreerd zorgaanbod kunnen krijgen. Ben je geïnteresseerd?

 • Neem deel aan onze webinar op 16 februari 2024, 9-10u, via inschrijving: https://yuneco.be/elp-vorming/623-webinar-zorgtrajecteetstoornissen Kan je op dat moment niet live deelnemen dan kan je achteraf de webinar bekijken via de website van YUNECO.
 • Treed toe tot het zorgpad Eetstoornissen Vlaams-Brabant door je kenbaar te maken bij het netwerk YUNECO (zie hieronder per discipline)

Ben je diëtist?

Om deel te nemen aan dit zorgaanbod dienen volgende stappen genomen te worden:

 1. Je maakt je kenbaar bij het netwerk geestelijke gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant (www.yuneco.be) via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanaf dan zal Vera je assisteren bij de volgende stappen.
 2. Je wordt uitgenodigd voor een korte online kennismaking met een verantwoordelijke in het netwerk.
 3. Je gaat een overeenkomst aan met het netwerk GGKJ YUNECO. Die bepaalt o.a. dat je beroep mag doen op het MAST voor intervisie, advies en support.
 4. Je bezorgt het netwerk een “verklaring op erewoord” van je expertise in de diëthetiek – een voorbeeld kan je vinden op de RIZIV website: (https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/bijlage_overeenkomst_template_portfolio_dietist.pdf )
 5. Je naam wordt opgenomen in de lijst van de geconventioneerde diëtisten, die kunnen werken in het zorgpad eetstoornissen. Die lijst wordt kenbaar gemaakt via de website van het netwerk YUNECO en van het RIZIV.
 6. Binnen dit zorgaanbod kan je op jaarbasis 15 sessies zonder remgeld aanbieden aan een jongere met een eetstoornis (t.e.m. 23 jaar), zodra het zorgtraject door een arts werd opgestart. Voor meer details: lees de info op de website van het RIZIV en via de webinar.

Ben je klinisch psycholoog/orthopedagoog en nog niet geconventioneerd?

Om deel te nemen aan dit zorgaanbod dienen volgende stappen genomen te worden:

Stappen 1-3 zijn dezelfde als voor de diëtisten.

 1. Je maakt je kenbaar bij het netwerk geestelijke gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant (www.yuneco.be) via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanaf dan zal Vera je assisteren bij de volgende stappen.
 2. Je wordt uitgenodigd voor een korte online kennismaking met een verantwoordelijke in het netwerk.
 3. Je gaat een overeenkomst aan met het netwerk GGKJ YUNECO. Die bepaalt o.a. dat je beroep mag doen op het MAST voor intervisie, advies en support.
 4. Je bezorgt het netwerk een “verklaring op erewoord” van je expertise in de behandeling van jongeren/jongvolwassenen met een eetstoornis, die ook ondersteund wordt door je portfolio.
 5. Je naam wordt opgenomen in de lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen met specifieke vermelding van de doelgroep eetstoornissen. Die lijst wordt kenbaar gemaakt via de website van het netwerk YUNECO en van het RIZIV.
 6. Binnen dit zorgaanbod kan je op jaarbasis tot 20 behandelsessies aanbieden aan een jongere met een eetstoornis t.e.m. 23 jaar), zodra een zorgtraject door een arts werd opgestart.

Ben je klinisch psycholoog/orthopedagoog en al geconventioneerd bij een netwerk volwassenen (SaVHA of DILETTI)?

Bij voorkeur sluit je je voor het aanbod aan jongeren/jongvolwassenen met eetstoornissen aan bij YUNECO, omdat dit zal toelaten om alle hulpverleners in dit zorgpad in één netwerk te verbinden met elkaar en met het MAST-GGKJ. De netwerken volwassenen ondersteunen deze aanbeveling. Je kan je desgewenst voor enkele uren conventioneren voor deze doelgroep bij YUNECO en voor je andere activiteiten bij het netwerk volwassenen blijven. Volg de stappen zoals hieronder voor de psychologen/orthopedagogen binnen YUNECO

Ben je klinisch psycholoog/orthopedagoog en geconventioneerd bij YUNECO ?

 1. Laat ons weten dat je wil meewerken in het zorgpad eetstoornissen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Zorg dat je portfolio je expertise m.b.t. eetstoornissen aantoont.
 3. Je naam wordt opgenomen in de lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen met specifieke vermelding van de doelgroep eetstoornissen. Die lijst wordt kenbaar gemaakt via de website van het netwerk YUNECO en van het RIZIV.

Het MAST (Multidisciplinair Ambulant Supportteam)

Dit team wordt momenteel gevormd. Er zijn hiervoor nog vacatures lopend voor een diëtist (25%) en twee klinische psychologen/orthopedagogen (50%) met expertise eetstoornissen - zie https://www.yuneco.be/vacatures

 

Hopelijk voelt iedereen die zich momenteel inzet t.a.v. kinderen, jongeren, jongvolwassenen met eetstoornissen de kansen die dit zorgpad kan bieden en zijn jullie getriggerd om mee te stappen in de verdere uitbouw ervan. We hopen jullie als netwerk daarbij goed te kunnen ondersteunen.

 

In de hoop snel van jullie te horen!

Marina Danckaerts, netwerkcoördinator YUNECO

Vera Hawrijk, administratief coördinator YUNECO