YUNECO CROSSLINK

 

AANMELDEN YUNECO CROSSLINK INTERVISIE

 

Het kind of de jongere wordt door de aanmelder/huidige hulpverlener op de hoogte gebracht van de bespreking die zal plaatsvinden.  De aanmelder vult op voorhand een standaardformulier in waarbij er concrete vragen naar YUNECO CrossLink worden geformuleerd.

HALLE-VILVOORDE: klik hier om aan te melden

LEUVEN-HAGELAND: klik hier om aan te melden

 

De kinderen en jongeren zelf en hun ouders zijn geen rechtstreekse partners van YUNECO CrossLink. Zij worden natuurlijk wel betrokken door de hulpverlener die de casus bij de intervisiegroep Crosslink aanmeldt.

* Overzicht gemeenten