YUNECO COMBI

 

Aanmeldingsformulier YUNECO Combi

regio Asse Halle Vilvoorde

 

Het mobiele YUNECO Combi team werkt specifiek met kinderen en jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en -risico’s.

Binnen de trajecten proberen we te motiveren en toe te leiden naar de gepaste zorg via het installeren van een netwerk waarbij we vele verschillende partners rondom deze kinderen en jongeren plaatsen en dit netwerk voldoende lang blijven ondersteunen tot er sprake is van stabiliteit. In geval van ontbrekend therapeutisch aanbod worden er ook kortdurende therapeutische interventies geboden. Verder wordt er met bestaande hulpverlening samengewerkt om hen te ondersteunen om deze kinderen en jongeren te integreren in hun aanbod en is er ook een consultfunctie naar andere organisaties.

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

  • Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren met een complexe en ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking
  • Er is sprake van een precaire gezinscontext
  • Het kind/de jongere geraakt niet tot bij de nodige hulpverlening of het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet voldoet. Er is nood aan aanklampende en mobiele zorg
  • Er is een grote bezorgdheid voor de verdere ontwikkeling van het kind/de jongere op verschillende levensdomeinen

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.

Wij rekenen op de verworven toestemming van de betrokken partijen om de gegevens door te geven.

 

Per mail ontvang je een unieke ID voor verdere communicatie. Hou je mailbox (ook spam/ongewenste email) goed in de gaten!

Ontving je geen antwoord binnen de maand, gelieve dan even contact op te nemen.

Aanmeldingsgegevens


Deel 1: Gegevens van kind/jongere


Deel 2: Gegevens van ouders


Deel 3: Gegevens verwijzer


Deel 4: Gegevens huisarts


Deel 5: Gezinssituatie


Deel 6: Functioneren van de jongere + hulpvraag


Deel 7: School


Deel 8: Diagnostische gegevens


Deel 9: Hulpverleningsoverzicht


Toe te voegen documenten, indien beschikbaar en mits toestemming


  Refresh Captcha  

Om uw aanvraag te verzenden, klik op onderstaande button. U ontvangt een bevestigingsmail, dus check zeker ook uw SPAM-folder.