Aanmeldingsformulier YUNECO Care Leuven-Hageland

 

Het mobiele YUNECO Care team streeft er naar om voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren een aanbod te creëren waarbij we motiveren en toeleiden naar de gepaste zorg via het installeren van een netwerk waarbij we vele verschillende partners rondom deze kinderen en jongeren plaatsen en dit netwerk voldoende lang blijven ondersteunen tot er sprake is van stabiliteit.

Er kan momenteel NIET aangemeld worden voor reguliere Care vragen of casemanagement in regio Leuven-Hageland. Er kan wel nog steeds aangemeld worden voor YUNECO Care Vluchtelingen.

Er kan momenteel NIET aangemeld worden bij YUNECO Combi in regio Leuven-Hageland.

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

• Complexe en ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek bij de jongere
• Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren die niet tot bij de nodige hulpverlening raken
• Precaire gezinscontext die minder stabiel of afwezig is
• Het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet voldoet
• Er is nood aan een sectoroverschrijdend aanbod waarbij de expertise van verschillende diensten nodig is
• Er is uitval van het kind/jongere op meerdere levensdomeinen

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.

Wij rekenen op de verworven toestemming van de betrokken partijen om de gegevens door te geven.

 

Als je het formulier hebt ingevuld, niet vergeten drukken op 'verzenden' onderaan deze pagina! Op de volgende pagina moet de boodschap 'Jouw aanmelding werd goed geregistreerd' verschijnen.

Daarna ontvang je een bevestigingsmail met een unieke ID voor verdere communicatie. Hou je mailbox (ook spam/ongewenste email) goed in de gaten.

Ontving je geen antwoord binnen de maand, gelieve dan even contact op te nemen.

E-mailadres


Aanmeldingsgegevens


Deel 1: identificatie kind/jongere


Deel 2: asielzoeker/vluchteling of migratie achtergrond?


Deel 3: verwijzer


Deel 4: verblijfplaats


Deel 5: identificatie ouders/voorziening


Deel 6: school


Deel 7: IQ-gegevens


Deel 8: hulpvraag


Deel 9: forensische doelgroep


Deel 10: hulpverleningsoverzicht
Toe te voegen documenten, indien beschikbaar en mits toestemming


Om uw aanvraag te verzenden, klik op onderstaande button. U ontvangt een bevestigingsmail, dus check zeker ook uw SPAM-folder.