De criteria voor aanmelden van een casus zijn een combinatie van onderstaande criteria:

 

  • Complexe en ernstige GGZ-problematiek

  • Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren die niet tot bij de nodige hulpverlening geraken

  • Precaire gezinscontext die onbetrouwbaar en/of afwezig is

  • Het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet voldoet

  • Nood aan sectoroverschrijdend aanbod waarbij de expertise van verschillende diensten nodig is

  • Grote bezorgdheid voor de verdere ontwikkeling van het kind/de jongere

  • De overtuiging dat de hulp zoals ze momenteel georganiseerd is, te kort schiet

  • Nood aan aanklampende mobiele zorg

  • Nood aan een langdurig neutrale trajectopvolging met vorming van een persoonlijk netwerk