Aanmeldingsformulier CrossLink Hageland

 

Yuneco CrossLink heeft een aantal criteria die richtinggevend zijn bij het aanmelden van een casus. Het gaat om casussen:

 

* Met een complexe en ernstige GGZ-problematiek

* Waarbij sprake is van ofwel vastgelopen langere trajecten ofwel eerste crisissituaties

* En waarbij er nood is aan een sectoroverschrijdend aanbod

Aanmeldingen Crosslink