YUNECO CROSSLINK

Aanmeldingsformulier CrossLink Halle-Vilvoorde

 

Yuneco CrossLink heeft een aantal criteria die richtinggevend zijn bij het aanmelden van een casus. Het gaat om casussen:

 

* Met een complexe en ernstige GGZ-problematiek

* Waarbij sprake is van ofwel vastgelopen langere trajecten ofwel eerste crisissituaties

* En waarbij er nood is aan een sectoroverschrijdend aanbod

 

Je ontvangt een bevestigingsmail. Hou je mailbox (ook spam/ongewenste email) goed in de gaten.

Ontving je geen antwoord, gelieve dan even contact op te nemen.

Aanmeldingen Crosslink


 YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, die verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in de Privacyverklaring: klik hier.