Meld je aan voor Level Up als ouder (regio Vlaams-Brabant Oost)

Indien je geïnteresseerd bent in dit groepsaanbod rond gamen en hier graag meer over wil weten, vul dan hieronder het formulier in.

Dit aanbod richt zich specifiek op de regio Vlaams-Brabant Oost. Dit betekent dat inwoners van deze regio voorrang krijgen. 

Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek. In dit intakegesprek maken we samen de inschatting of Level Up als ouder al dan niet het juiste aanbod is.

GEGEVENS OUDER(S)


GEGEVENS JONGERE YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, die verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in de Privacyverklaring: klik hier.