Aanmeldingsformulier YUNECO Care Halle-Vilvoorde

 

Het mobiele YUNECO Care team streeft er naar om voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren een aanbod te creëren waarbij we motiveren en toeleiden naar de gepaste zorg via het installeren van een netwerk waarbij we vele verschillende partners rondom deze kinderen en jongeren plaatsen en dit netwerk voldoende lang blijven ondersteunen tot er sprake is van stabiliteit.

 

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:

• Complexe en ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek bij de jongere
• Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren die niet tot bij de nodige hulpverlening raken
• Precaire gezinscontext die minder stabiel of afwezig is
• Het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet voldoet
• Er is nood aan een sectoroverschrijdend aanbod waarbij de expertise van verschillende diensten nodig is
• Er is uitval van het kind/jongere op meerdere levensdomeinen

 

Na het lezen van bovenstaande criteria is het belangrijk om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen, aangezien op basis van deze informatie beslist wordt of de aanmelding in aanmerking komt.

 

Wij rekenen op de verworven toestemming van de betrokken partijen om de gegevens door te geven.

E-mailadres


Aanmeldingsgegevens


Deel 1: identificatie kind/jongere


Deel 2: asielzoeker/vluchteling of migratie achtergrond?


Deel 3: verwijzer


Deel 4: verblijfplaats


Deel 5: identificatie ouders/voorziening


Deel 6: school


Deel 7: IQ-gegevens


Deel 8: hulpvraag


Deel 9: forensische doelgroep


Deel 10: hulpverleningsoverzicht


Toe te voegen documenten, indien beschikbaar en mits toestemming


Om uw aanvraag te verzenden, klik op onderstaande button. U ontvangt een bevestigingsmail, dus check zeker ook uw SPAM-folder.