Aanmeldingsformulier YUNECO Caro

 

YUNECO CARO heeft als doel om een specifiek aanbod te voorzien vanuit geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen en jongeren die verblijven in voorzieningen binnen jeugdhulp. Er wordt inreachend gewerkt, wat wil zeggen dat de contacten doorgaan in de voorziening waar de jongere verblijft. Er kan een GGZ-vraag gesteld worden, zowel voor het kind/de jongere zelf, als voor het team van de voorziening.

In de eerste plaats zal via een consult de vraag geëxploreerd worden; daarop volgend kan er overgegaan worden op diagnostiek en/of behandeladvies en/of behandeling.

Wij gaan er van uit dat de betrokken partijen hun toestemming hebben verleend om de gegevens door te geven.

Graag onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Per mail ontvang je een unieke ID voor verdere communicatie. Hou je mailbox (ook spam/ongewenste email) goed in de gaten.

Ontving je geen antwoord binnen de maand, gelieve dan even contact op te nemen.

Deel 1: Verwijzer

Deel 2: Identificatie kind/jongere

Deel 3: Identificatie team

Deel 4: Hulpvraag

Graag zo concreet mogelijk en voldoende gedetailleerd omschrijven.

Deel 5: Huidige gezinssituatie

Deel 6: School en sociaal functioneren

Deel 7: Justitieel statuut