Aanmeldingsformulier YUNECO Connect Leuven-Hageland

 

YUNECO Connect VD-VI Leuven-Hageland richt zich tot jongeren en jongvolwassenen

  1. Van 14 t.e.m. 23 jaar
  2. Die dreigen vast te lopen op één of meerdere levensdomeinen (school, werk, gezin, relaties, etc.) of uit evenwicht raken
  3. Waarbij men niet goed weet wat er aan de hand is, maar waarbij men zich zorgen maakt aangaande de verdere ontwikkeling (niet pluis gevoel)

Door middel van vroegdetectie proberen we de gevoeligheid en kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een psychologische en/of psychiatrische problematiek in te schatten. Door tijdig te interveniëren willen we vastlopen op een of meerdere levensdomeinen vermijden of beperken. Ook jongeren die voldoen aan bovenstaande voorwaarden, waarbij de omgeving bezorgd is, maar die zelf geen hulpvraag hebben, kunnen bij ons terecht.

YUNECO Connect Leuven-Hageland biedt laagdrempelige en aanklampende zorg met een mogelijkheid tot mobiel werken over de CGG-VBO vestigingen heen en zo nodig outreachend in de vertrouwensomgeving van de jongere.

YUNECO Connect biedt GEEN langdurig therapeutisch behandeltraject, overbrugging, crisisbegeleiding of begeleiding bij een louter psychodiagnostische vraag.

Indien u denkt dat bovenstaand aanbod helpend kan zijn voor de jongere kan u het online aanmeldingsformulier verder invullen.

Je ontvangt een bevestigingsmail. Hou je mailbox (ook spam/ongewenste email) goed in de gaten.

Ontving je geen antwoord binnen de maand, gelieve dan even contact op te nemen.

Aanmeldingsgegevens

Identificatie cliënt


 YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, die verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in de Privacyverklaring: klik hier.