Aanmeldingsformulier YUNECO Connect UHR Halle-Vilvoorde

 

YUNECO Connect UHR Halle-Vilvoorde richt zich tot jongeren en jongvolwassenen

  1. Van 14 t.e.m. 23 jaar
  2. Die een risico hebben op decompensatie en bijgevolg dreigen vast te lopen op één of meerdere levensdomeinen (school, werk, gezin, relaties, etc.)
  3. Waarbij men niet goed weet wat er aan de hand is, maar waarbij men zich zorgen maakt aangaande de verdere ontwikkeling (niet pluis gevoel)

Door middel van vroegdetectie proberen we de gevoeligheid en kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een psychologische en/of psychiatrische problematiek in te schatten. Door tijdig te interveniëren willen het risico op een volledige decompensatie en het vastlopen op één of meerdere levensdomeinen minimaliseren. Ook jongeren die voldoen aan bovenstaande voorwaarden, waarbij de omgeving bezorgd is, maar die zelf geen hulpvraag hebben, kunnen bij ons terecht.

YUNECO Connect UHR Halle-Vilvoorde biedt laagdrempelige en aanklampende zorg met een mogelijkheid tot mobiel werken over de CGG Ahasverus vestigingen heen.

Binnen ons zorgaanbod is er een kortdurend intensief traject: maximum 3 maanden met een frequentie van 1x/week.

YUNECO Connect biedt GEEN langdurig therapeutisch behandeltraject, overbrugging, crisisbegeleiding of begeleiding bij een louter psychodiagnostische vraag.

Indien u denkt dat bovenstaand aanbod helpend kan zijn voor de jongere, kan u het online aanmeldingsformulier verder invullen. 

 

Wij rekenen op de verworven toestemming van de betrokken partijen om de gegevens door te geven.

 

Je ontvangt een bevestigingsmail. Hou je mailbox (ook spam/ongewenste email) goed in de gaten.

Ontving je geen antwoord binnen de maand, gelieve dan even contact op te nemen.

Aanmeldingsgegevens


Identificatie cliënt


 YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, die verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in de Privacyverklaring: klik hier.