YUNECO CARE

 

Deze module kan over langere tijd worden ingezet om jongeren met een complexe multiproblematiek te bereiken, te proberen toeleiden naar zorg en/of in hun leefcontext te behandelen. De module kan ingezet worden volgens de nood van de jongere en zijn context, verschillend naar frequentie en intensiteit. Er wordt een gepersonaliseerd integraal handelingsplan opgemaakt als een werk in uitvoering met oog op tussenkomst in de sociale situatie, psychotherapie, coaching en advies gericht op ontwikkelings-en specifieke levensvaardigheden.10 Het plan van aanpak zal vaak in synergie tussen meerdere hulpverleners en de context tot stand komen en wordt ook integraal (vanuit de verschillende hulpverleningssectoren) uitgevoerd. Vragen voor de inzet van aanklampende zorg door het mobiel team kunnen vanuit elke hulpverlener (elke sector) komen. Er wordt wel verwacht dat deze hulpverlener de jongere en diens context op de hoogte brengt van zijn bezorgdheid en de gestelde vraag. Het aanbod van het mobiel team moet complementair zijn aan de reeds bestaande zorg en in synergie daarmee worden ingezet.