YUNECO Casemanagement is een vorm van zorgcoördinatie binnen het CARE-programma voor jongeren (23 jaar) waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Deze mensen willen komen tot één zorgplan waarbij de jongere centraal staat en hij/zij of een opvoedingsverantwoordelijke mee deelneemt aan zorgoverleg. Een facilitator, de casemanager, zal vanuit het model van Strengths-Based Casemanangement aan de slag gaan met het zorgnetwerk en dit volgens de principes van Empowerment, Herstel, Cocreatie en Gedeelde zorg. De basis van dit alles is vertrouwen binnen het netwerk waardoor gedeelde zorg mogelijk wordt gemaakt en de motivatie om vast te houden, verhoogt. Het vertrouwen wordt sterker naargelang de doelen worden afgestemd op elkaar (IRP-communicatie) en dit door in te spelen op het vergroten van deskundigheid, inzicht en regie van de deelnemers binnen het zorgnetwerk (zelfdeterminatie).

Bekijk hier de visietekst van YUNECO casemanagement.

 

HEB JIJ NOOD AAN ZORGCOORDINATIE VOOR EEN KIND OF JONGERE?

Zorgcordinatie flyer packshot  

Klik op de afbeelding voor het aanbod krachtgerichte zorgcoördinatie in Vlaams-Brabant. Dit kan hulpverleners een leidraad bieden bij de keuze van zorgcoördinatie voor een kind of jongere.