YUNECO CARE

 

Bij veel kinderen/jongeren is de juiste hulpverlening betrokken, maar is er nood aan een duidelijk plan rond de zorg voor de jongere en diens context via een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Hierbij is er nood aan een coördinerende rol om dit plan vorm te geven en op te volgen. Vaak kan deze rol opgenomen worden door iemand binnen het bestaande hulpverleningsnetwerk. In sommige gevallen gaat het echter om zodanig complexe en/of vastgelopen zorgtrajecten (vaak met een lange hulpverleningsgeschiedenis, betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken), dat er nood is aan een neutrale externe partner om dit proces te ondersteunen.

In dat geval kan er beroep gedaan worden op YUNECO Casemanagement. Casemanagement loopt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

 

HEB JIJ NOOD AAN ZORGCOORDINATIE VOOR EEN KIND OF JONGERE?

Zorgcordinatie flyer packshot  

Klik op de afbeelding voor het aanbod krachtgerichte zorgcoördinatie in Vlaams-Brabant. Dit kan hulpverleners een leidraad bieden bij de keuze van zorgcoördinatie voor een kind of jongere.