YUNECO CARE

 

CONSULT wordt voorzien voor de eerstelijnsdiensten of partners uit andere sectoren die nood hebben aan screening/diagnostiek of oriëntatie i.f.v. een eventuele psychische/psychiatrische component en/of advies t.a.v. een plan van aanpak waar specifieke GGZ-expertise aangewezen is (uiteraard nog steeds in functie van dezelfde complexe doelgroep).

Consult is mogelijk door een lid van het (aanklampend) mobiele team, de netwerkkinderpsychiater of de forensisch kinderpsychiater of een casemanager.

Dit consult wordt georganiseerd op vraag van de hulpverleners, veelal in aanwezigheid van de jongere en desgevallend de ouders. De eerstelijnswerkers beschrijven een duidelijke nood aan meekijken, meedenken en ondersteunen en motiveren bij zorgvermijdende jongeren.

Een consult kan eenmalig of meermaals plaatsvinden. Zulke consulten kunnen ook aan teams binnen Integrale Jeugdhulp plaatsvinden. Als de jongere in aanmerking komt voor aanklampende zorg en/of assertieve trajecthulp binnen YUNECO Care wordt hij/zij hierin overgedragen.