Header Caro

YUNECO CARO

 

YUNECO Caro De Grubbe verzorgt een kinderpsychiatrische aanbod binnen de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe waar jongeren tussen 14 en 18 jaar oud verblijven met een MOF, Misdrijf Omschreven Feit, statuut. YUNECO Caro De Grubbe heeft een consultfunctie waarbij tijdens het verblijf van de jongere in de GI wordt gekeken in welke mate er een kinderpsychiatrische nood aanwezig is en of een verder hulpverleningstraject aangewezen is. Bij vermoeden van psychopathologie bieden we gerichte ondersteuning. Jongeren die reeds gekend zijn met een psychiatrische problematiek worden eveneens opgevolgd.