Header Caro

YUNECO CARO

 

Vanuit YUNECO Caro I.T.E.R. wordt ondersteuning aangeboden aan residentiële voorzieningen in Vlaams-Brabant in het omgaan met seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij jongeren.

Hiervoor werden drie modules uitgewerkt: twee op maat (i.f.v. specifieke casus en i.f.v. leefgroepnoden) en een driedaagse bootcamp.

  • Module op maat: casusgebonden

Naar aanleiding van een concrete situatie, gebeurtenis of verontrusting rond een specifieke jongere wordt een outreachend aanbod geformuleerd, met de mogelijkheid tot opvolging (max. 2 terugkommomenten) en het uitwisselen van ervaringen nadat medewerkers zelf aan de slag gegaan zijn.

  • Module op maat: op maat van de leefgroep

De ondersteuningsvraag overstijgt een specifieke casus en de coaching wordt vormgegeven aan de hand van voor de leefgroep relevante thema’s uit de praktijkgids. Aan de deelnemers wordt gevraagd om de teamvragen op voorhand te concretiseren en door te sturen.

  • Module: Bootcamp

Driedaagse opleiding ‘Omgaan met seksualiteit in residentiële voorzieningen’, georganiseerd op jaarlijkse basis. Na 6 maanden wordt een boostersessie georganiseerd ter opvolging.