Via YUNECO Caro I.T.E.R. willen we tegemoetkomen aan de vele vragen vanuit residentiële voorzieningen jeugdhulp naar ondersteuning op het vlak van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, alsook naar ondersteuning op vlak van verontrustend seksueel gedrag.

Bovenstaande wensen we te realiseren aan de hand van:

 1. Consultfunctie aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag (casusgebonden aanbod, telefonisch of op dienst) 
 2. Uitwerken protocollen en draaiboeken aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag voor zowel intern als extern gebruik (niet-casusgebonden aanbod):
  • Omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen leefgroepen/voorzieningen  
  • Veiligheid aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag installeren binnen leefgroepen/voorzieningen, zowel op vlak van primaire preventie (seksuele voorlichting), secundaire preventie (veiligheidsmaatregelen in risicosituaties) als tertiaire preventie (hervalvoorkoming) 
  • Voor volgende doelgroepen is er extra aandacht:
   • Jongeren met een mentale beperking en/of sociaal-emotionele achterstand 
   • Adolescente meisjes
  • Na uitwerking protocollen mee installeren van draaiboeken binnen voorzieningen (outreach aanbod niet-casusgebonden of casusgebonden) 
 3. Aanwezigheid bij netwerkoverlegmomenten vanuit expertisefunctie (zowel casusgebonden als niet-casusgebonden aanbod)