YUNECO CRISIS

Bouwstenen YUNECO Crisis

Het YUNECO CrisisNET voorziet in een geïntegreerd netwerk dat volgende crisisinterventies aanbiedt:

  1. Onthaal (meldpunt): vraagverheldering, ernstinschatting, screening naar psychische component, oriëntatie en crisisregie
  2. GGZ-crisisconsult(atie): (eenmalig) contact voor overleg (telefonisch, ambulant of mobiel) en/of advies t.a.v. het plan van aanpak vanuit GGZ-expertise.
  3. Crisisgesprek met gekende jongeren: eenmalig contact door de gekende hulpverlener of een collega => vraagverheldering m.b.t. de crisis, ernstinschatting en oriëntatie.
  4. Assessment op spoedgevallen
  5. Crisisnetwerktafels brengen alle reeds betrokken en eventuele toekomstige hulpverleners en/of alle nuttige adviserende partners aan tafel in functie van de opmaak van een concreet (be)handelplan.
  6. Crisisbegeleiding: meerdere contacten met als bedoeling crisishantering.
  7. Crisisopname GGZ: van 1 tot maximaal 14 dagen. Voornaamste reden tot opname is de nood aan een intenstief crisishanteringsaanbod dat de mogelijkheden van het mobiele/ambulante aanbod overstijgt en/of onvoldoende draagkracht van de context tijdens de psychische/psychiatrische crisissituatie.
  8. Crisisholding: overbruggingsfunctie daar waar na de crisishantering de overstap naar de gewone zorg moet worden gezet, maar waar nog een wachttijd moet overbrugd worden.
  9. Casemanagement: opzetten van een multisectoraal en multimodaal plan van aanpak.
  10. Time-out: preventief inzetten om crisissituaties te vermijden.