YUNECO

(Opvoedings-)ondersteuning aan ouders met een licht verstandelijke beperking (Kadodder)

Categorie
Webinar
Datum
2021-06-01 13:30 - 15:30
Locatie
online

Crosslink PANGG0-18 (Netwerk  geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen) stelt voor...

ZOMERWEBINARS 2021: (Opvoedings-)ondersteuning aan ouders met een licht verstandelijke beperking

In gezinnen waar één of beide ouders op een licht verstandelijk beperkt niveau functioneert, is het opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk. Ook de ondersteuning van deze gezinnen stelt de begeleider vaak voor specifieke uitdagingen. Dit kan bijzonder boeiend en verrijkend zijn, maar het maakt begeleiders wel eens onzeker: “wat ik ook doe, er verandert niets”, “is dit alles wel voldoende voor de kinderen? ”,…

In deze webinar staan thuisbegeleiders van Kadodder vanuit praktijkvoorbeelden stil bij de eigenheid van deze gezinnen: wat is kenmerkend voor deze ouders, goed wetende dat elke ouder met een verstandelijke beperking op zijn manier uniek is. En hoe kan je in de ondersteuning helpend zijn voor deze mensen, wat zijn mogelijke handvatten?

De webinar is bedoeld voor professionals die in hun begeleidingswerk in meer of mindere mate te maken krijgen met ouders met een verstandelijke beperking en concrete tips zoeken om met deze doelgroep aan de slag te gaan.

www.kadodder.be

 
 

Alle datums

  • 2021-06-01 13:30 - 15:30

Powered by iCagenda

Picture1 Care Circle Combi Circle

 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer

     
crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUN Connect EPZ logo

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 YUNECO Connect EPZ is de versterking van de psychologische zorg waarbij via zelfstandig werkende psychologen en orthopedagogen een aanbod dichtbij en laagdrempelig wordt georganiseerd, in verbinding met YUNECO, voor kwetsbare kinderen en jongeren die de weg naar hulpverlening moeilijk vinden. 

Lees meer

     
YUN_Caro_logo.png YUN DGT logo   

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer

  DGT staat voor dialectische gedragstherapie, speciaal ontwikkeld om nieuwe manieren aan te bieden om met lastige situaties en emoties om te gaan

Lees meer