Cultuur en psychopathologie: tussen meten, weten en begrijpen (Winny Ang)

Categorie
Webinar
Datum
2021-06-09 10:00 - 12:00
Locatie
online

Crosslink PANGG0-18 (Netwerk  geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen) stelt voor...

ZOMERWEBINARS 2021: Cultuur en psychopathologie: tussen meten, weten en begrijpen

Hulpverleners worden meer en meer geconsulteerd door cliënten met verschillende culturele achtergronden wat specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Cultuur is een complex concept dat doorheen al ons doen en laten doorschijnt . Het is als het (on)bewuste web van betekenissen dat duiding geeft aan de dingen en de mensen rondom ons, ook aan het gedrag dat samengaat met ziek zijn en gezond zijn.

Het is heel belangrijk om aandacht te besteden aan hoe cultuur een invloed heeft op verklaringsmodellen van de cliënten: met name concepten als ‘normaliteit’ en ‘pathologie’, ziekteverklaringen, verloop van een pathologie. Kortom, het is van belang voor alle aspecten van diagnostiek en behandeling. In deze webinar richten we ons naar “cultuursensitieve diagnostiek” aan de hand van de Culturele Formulering vanuit praktijkvoorbeelden.

Winny Ang | Pigmentzorg

Over Winny Ang | Winny Ang | Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be)

 
 

Alle datums

  • 2021-06-09 10:00 - 12:00

Powered by iCagenda

YUNECO Crisis

YUNECO Care

YUNECO Combi

Picture1 Care Circle Combi Circle
 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer 

     

YUNECO Crosslink

YUNECO Connect

YUNECO Caro 

crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUNECO Caro cirkel transprnt

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer