YUNECO CONNECT

 

Logo Level Up als ouderGroepsaanbod voor ouders van problematische gamers

Avatar goud Wie

Voor ouders van jongeren vanaf 12 jaar die problematisch gamen.

Op zich kan gamen een hobby als een ander zijn waar je je geen zorgen over hoeft te maken. Wanneer andere zaken eronder beginnen te lijden, kan het echter problematisch worden. Denk bijvoorbeeld aan het laten vallen van andere hobby’s of van vrienden; schoolresultaten die dalen; fysieke klachten…

Er is een maximum aantal van 10 personen. Koppels mogen in duo deelnemen, al kan er gevraagd worden om zich te beperken tot 1 persoon bij grote interesse.

Bewoners van de regio krijgen voorrang.

Avatar blauw Wat

In de cursus komt onder andere het volgende aan bod:

  • Wat is gamen?
  • Wat maakt gamen zo aantrekkelijk?
  • Signalen van risicovol gamen
  • Gedragsverandering
  • Tips en advies in het omgaan met je kind dat problematisch gamet
  • Optioneel voorzien we een extra sessie i.v.m. gamen en ASS

We nemen voldoende tijd om naar elkaars verhaal en ervaringen te luisteren.

Voor ouders van kinderen met een ASS (autismespectrumstoornis) problematiek wordt er een extra sessie voorzien om dieper op de link tussen gamen en ASS in te gaan.

Avatar rood Werkwijze

Om te kijken of deze groepscursus echt is wat je zoekt, heb je voorafgaand een individueel gesprek waarin er samen bekeken wordt in welke mate de cursus kan beantwoorden aan jouw vragen en noden. Er is ook de kans tot een individueel afrondend gesprek.