YUNECO CONNECT

Logo Level Up als jongere groepsaanbod horizontal Groepsaanbod voor jongeren die problematisch gamen

Avatar goud Wie

Jongeren tussen 14 en 17 jaar.

Jij of je omgeving maakt zich zorgen over gamegedrag en de invloed op

  • school
  • hobby's
  • vrienden
  • gezinsleven …

Je wil graag eens stilstaan bij je gamegedrag en alternatieve dagbesteding in een groep van maximum 8 jongeren.

Avatar blauw Wat

Een groepscursus van 3 woensdagnamiddagen waarin het volgende aan bod komt:

  • Informatie over gamegedrag
  • De functie van jouw gamegedrag Invloed van familie, vrienden, …
  • Alternatieve dagbesteding
  • Toekomstplannen
  • Kennismaken met andere hulpverleningsorganisaties in de buurt

Avatar rood Werkwijze

Ouders of opvoeders zijn erg belangrijk en wij betrekken ze daarom graag in het traject. Zij worden, als dat voor jou mogelijk is, uitgenodigd op het kennismakings- en afrondingsgesprek.

De groep wordt begeleid door Annelies De Vos en Delphine Kerckhove. Annelies en Delphine zijn allebei medewerker van het programma Connect bij YUNECO.

Kostprijs?

Het totaalpakket is gratis: 3 woensdagnamiddagen, eventueel intake en afrondingsgesprek.

Locatie?

CGG AHASVERUS, Auguste Demaeghtlaan 51, 1500 HALLE

Level Up als jongere - groepsaanbod regio Halle-Vilvoorde. 

 Volgende groepscursus voor jongeren regio Halle-Vilvoorde: data nog niet gekend