Doelgroep 

YUNECO Connect VDVI richt zich tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen t.e.m. 23 jaar:

  • Die dreigen vast te lopen op één of meerdere levensdomeinen (school, werk, gezin, relaties, etc.),
  • Waarbij men niet goed weet wat er aan de hand is, maar waarbij men zich zorgen maakt aangaande de verdere ontwikkeling,
  • De jongere heeft geen langdurige hulpverleningsvoorgeschiedenis en er is op dit moment geen lopend hulpverleningstraject bezig is. 

Aanbod 

Binnen het traject van YUNECO Connect zetten we in op vroegdetectie en –interventie. Ook kinderen en jongeren die zelf geen duidelijke hulpvraag hebben, maar wel moeilijkheden ondervinden en/of de omgeving bezorgd over is, kunnen bij ons terecht. Hierbij zetten we vooral in op aanklampend werken.  

We trachten samen met de cliënt en de omgeving in kaart te brengen wat de moeilijkheden zijn en hoe deze ontstaan zijn (vroegdetectie - maximum 5 sessies). Na deze sessies bekijken we welk traject verder nodig is: 

  • Een vroeginterventie traject binnen YUNECO Connect (tot maximum 12 sessies)
  • Een gerichte doorverwijzing naar vervolghulp
  • Ondersteuning aan de reeds betrokken hulpverleners.

Indien er besloten wordt tot een vroeginterventie traject binnen YUNECO Connect, bekijken we samen welke doelstellingen we nastreven binnen de resterende sessies (max. 12 sessies) om te voorkomen dat de klachten erger worden.  

Aangezien we vooral inzetten op vroegdetectie en –interventie bieden we geen langdurig therapeutisch behandeltraject, overbrugging, crisisbegeleiding of begeleiding bij een louter psychodiagnostische vraag

Aanmelden & contact 

Een aanmelding kan enkel gebeuren indien de cliënt zelf hiervan op de hoogte is, dit kan via het online aanmeldingsformulier. Op basis van hiervan wordt er binnen ons team bekeken of YUNECO Connect iets voor jullie kan betekenen. U kan binnen 2 weken na aanmelding reactie van ons verwachten.