YUNECO CONNECT

 

MaPa is opvoedingsondersteuning voor druggebruikende ouders. MaPa stimuleert druggebruikende ouders om de impact van hun druggebruik op hun oudersschap in vraag te stellen. Het doel hierbij is om ouders die drugs gebruiken te versterken in hun rol als ouder, waardoor de ontplooiingskansen en veiligheid van hun kinderen wordt vergroot. 

Visie

Druggebruik wordt gezien als een risico bij het opvoeden van kinderen, maar staat een goede verzorging en opvoeding van de kinderen niet per definitie in de weg. Het MSOC spreekt druggebruikende ouders in de eerste plaats aan op hun ouderschap. Goed ouderschap is niet uitsluitend te meten op basis van de mate waarin ouder(s) in staat zijn de drugs te weerstaan. Ook wanneer kinderen geplaatst zijn in een instelling of pleeggezin kunnen ouders toch een stem krijgen en zouden ze moeten worden gehoord als ouder en niet uitsluitend als druggebruiker. 

Hoe

  1. Individuele begeleiding van druggebruikende ouders.
  2. Intensieve prenatale zorg
  3. Uitbouwen van een sociaal én professioneel ondersteunend netwerk
  4. Verduidelijken van onze visie rond ouders en druggebruik aan onze netwerkpartners, het vergroten van kennis en begrip met betrekking tot de doelgroep.

De hulpverlening is gratis en discreet. 

 

PONDO : perinataal ondersteuningsnetwerk voor druggebruikende ouders

PONDO wil een preventief netwerk rond de druggebruikende (toekomstige) ouder(s) opzetten. De veiligheid en de ontwikkeling van het (on)geboren kind staat centraal.
Vanuit een samenwerkingsrelatie worden gezinsleden geactiveerd en de hulpverlening op elkaar afgestemd, zodat het welzijn van het kind wordt bevorderd.
Het doel is om bezorgdheden rond het functioneren van de zwangere openlijk te bespreken met de betrokkenen en het netwerk. Hierbij veronderstellen we dat het risicoprofiel van deze kinderen wordt verkleind.

Doelgroep

  • Druggebruikende ouders die zwanger zijn of recent bevallen
  • Vrouwen die momenteel of recent illegale drugs gebruikten
  • En/of substitutietherapie volgen.
  • Uit de regio Leuven


Aanmelden

Maria Theresiastraat 109
3000 Leuven
Joke: 0472 75 64 59