Disclaimer

DISCLAIMER

 

Privacy verklaring

U kunt deze site bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verstrekken. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening van de Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De initiatienemers kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Het dient benadrukt te worden dat deze website opleiding noch behandeling aanbiedt, doch gericht is op deskundigheidsbevordering van eerstelijnsprofessionelen via telefonisch advies. 

De initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. De initiatiefnemers oefenen geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat de initiatiefnemers alle elementen goedkeuren die deze websites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de initiatiefnemers en de eigenaars van deze sites.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. De initiatiefnemers behouden zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Copyright

Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

 

Print Email

Partners Consultdesk

 

 Logo broeders alexianen    Logo Passant   Logo cpz    D letti 

 

           
Netwerk internering   netwerk SavHa   Yuneco logo