YUNECO CROSSLINK

Consultdesk GGZ

 
De Consultdesk YUNECO is een adviesfunctie voor hulpverleners die kampen met vragen over psychische en psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Langs de helpdesk kunnen professionelen uit de eerstelijn met experten in de jeugd-GGZ verbonden worden (per mail of telefoon). Het doel van de Consultdesk is om hulpverleners te versterken, zodat ze zelf de regie van de zorg kunnen behouden en snel antwoord krijgen op hun vragen.
 
Experten: ADHD, ASS, eetstoornissen, het jonge kind, jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen, KOPP/KOAP, psychofarmaca, psychose, schoolverzuim/uitval, suïcide, verstandelijke beperking in combinatie met een psychische/psychiatrische problematiek, verslaving, jongeren met een migratieachtergrond, ...

 

Consultdesk in de kijker

 
 
Een overzicht van de consultfuncties Jeugdhulp binnen Vlaams-Brabant  vind je in onderstaande flyer:

Banner consult