YUNECO CROSSLINK

Participatie en ervaringsdelen

 

Elk kind heeft het recht om voor zichzelf op te komen, om mee te praten en te kunnen beslissen over dingen die het belangrijk vindt. Er moet geluisterd worden naar de mening van ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en mogelijkheden. (art 12, kinderrechtenverdrag)

Uit een eerder onderzoek van de Hoge Gezondheidsraad (2019) blijk echter dat participatie van kinderen en jongeren binnen het domein geestelijke gezondheidszorg hier niet steeds aan voldoet.

GG-JeugNET YUNECO wil zich inzetten om participatie van kinderen en jongeren binnen het netwerk te verbeteren. Voor het ondersteunen van dit proces werd er een referentiepersoon Participatie aangesteld. Daarnaast werd 4 jaar geleden de groep Esperto opgericht die de stem van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg luider wil laten klinken. Tot slot is het aan de netwerkpartners zelf om met dit thema aan de slag te gaan.

Klara Smout (vroegere referent participatie) schreef een draaiboek rond participatie en ervaringsdelen binnen YUNECO. Het geeft inzage in het participatieproces van het GG-Jeugdnet YUNECO en kan inspirerend zijn voor de andere partners. Klik op de afbeelding voor het draaiboek.   

Draaiboek Participatie cover