Esperto Is een groep jongeren en jongvolwassenen die ervaring hebben met geestelijke gezondheidszorg. De groep werd opgericht in 2016 en wil kinderen en jongeren de plaats en de stem geven die ze verdienen in de weg naar verandering, als steun en/of ter inspiratie van anderen in een soortgelijke situatie of met soortgelijke interesses. Esperto wil de stem van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg luider laten klinken.

Daarnaast staat Esperto ook voor participatie als recht van alle kinderen en jongeren en als vertrekpunt binnen de zorg. Esperto wil hierbij verbinding leggen tussen jongeren met en zonder ervaringen én evenzeer met hulpverleners. De jongeren doen dit voornamelijk via ervaringsdelen vanuit het idee van Empowerment en het Insidersperspectief. Naast ervaringsdelen, wil Esperto zich ook ontplooien tot vertegenwoordigersorganisatie. De jongeren nemen deel aan verschillende overleggen waaronder de Stuurgroep van YUNECO.

 

Ervaringsdelen

Esperto YUNECO komt maandelijks samen op dinsdagavond van 18u30 tot 20u (Hal 5) of online van 19u tot 20u. De Esperto-leden geven regelmatig getuigenissen, schrijven blogs of doen andere stigmadoorbrekende acties. Volg Esperto via Facebook of Instagram!

Your Story Matters

Facebook Your Story Matters

 

 

Vertegenwoordiging

Enkele jongeren van Esperto zetten de stap om binnen de Stuurgroep YUNECO en een aantal werkgroepen aanwezig te zijn als vertegenwoordiger. Ze zullen dit steeds in duo doen en nemen deel aan de 6-wekelijkse bijeenkomst met alle Esperto-vertegenwoordigers onder begeleiding van de referentiepersoon Participatie.

 

Aanbod

 

Help jij mee dit aanbod bekend te maken bij andere jongeren?

Voeg Esperto toe op jouw feed! Je vindt ons onder de naam Esperto Yuneco.

Facebook   Instagram