Vormingsaanbod

Bij YUNECO zijn we ervan overtuigd dat er veel van elkaar te leren valt én dat er ook veel te delen is. Niet alleen wetenschappelijke en/of professionele kennis maar ook ervaringskennis. En dit over alle sectoren heen.

 

Heb je als partner een specifiek vormingsaanbod dat je wenst open te stellen binnen het netwerk? Maak je vormingsaanbod hier kenbaar.

*Hou er rekening mee dat we je contactgegevens vragen voor publicatie op deze website om elkaar rechtstreeks te contacteren.

Let wel: vanuit YUNECO kunnen we onmogelijk een volledige garantie i.v.m. de kwaliteit van het aanbod geven. Wij vragen ook geen informatie i.v.m. eventuele vergoedingen. Dit dient onderling afgestemd te worden.