YUNECO CROSSLINK

Referentiepersonen

 

YUNECO Crosslink wil GGZ-kennis delen met partners in de eerste lijn en andere sectoren. Dit om hen te versterken in hun aanbod aan kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen (of een kwetsbaarheid daarvoor) en hun preventieve vaardigheden te vergroten. Dit programma richt zich dus tot iedereen uit het hulpverleningslandschap die werkt met kinderen en jongeren. YUNECO Crosslink wil inzetten op (intersectorale) kennisdeling vanuit de overtuiging dat die zal leiden tot kruisbestuiving, tot een snellere verspreiding van praktijkervaring en een vlottere probleemoplossing.

 

YUNECO Crosslink richt zich naar alle kinderen en jongeren in de provincie én er gaat specifieke aandacht uit naar enkele belangrijke doelgroepen:

  1. Infants, peuters en kleuters (0-6j) - Annelien Heirman 
  2. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP) - Joke GabrielJoke Gabriel
  3. Jongeren met een psychische of psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen - Ninke Duquet 
  4. Jongeren met een vluchtelingen- of migratieproblematiek - Annelien Heirman en Karlien Verstegen 
  5. Eetstoornissen - zie Zorgpad eetstoornissen
  6. Participatie en ervaringsdelen - Charlotte Nys
  7. Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) voor 0 tot 23 jaar - niet actief
  8. Kinderen en jongeren met een ADHD-diagnose - niet actief

 

Voor elke doelgroep is er een referentiepersoon aangesteld. Je kan bij hen terecht voor:

Intersectorale kenniskring

Voor elke doelgroep wordt er een kenniskring opgestart, met als doel het komen tot onderlinge kennisdeling en het aanreiken van expertise aan de andere sectoren. Deze kenniskringen hebben fysieke bijeenkomsten, maar zullen later ook plaats vinden binnen een digitale omgeving. Indien je interesse hebt om deel te nemen, gelieve dan contact op te nemen met de desbetreffende referentiepersoon. Lees meer

Consult en/of supervisie

Je kan hiervoor terecht bij de referentiepersoon van de specifieke doelgroep. Ofwel neemt deze zelf jouw vraag op, ofwel word je gericht doorverwezen binnen het hulpverleningslandschap. Voor gespecialiseerde inhoudelijke ondersteuning kan je terecht bij de Consultdesk, Optie 1 Kinderen & Jongeren (-18).

Opleiding

Ook met vragen rond specifieke opleidingen kan je terecht bij de referentiepersonen.

 

Bij vragen of opmerkingen rond de werking van YUNECO Crosslink of indien je graag kennis wil vergaren en delen, neem dan zeker contact op met één van de referentiepersonen.