YUNECO CONNECT EPZ

 

www.epzvlaamsbrabant.be 

Beste,

Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van de uitrol van de versterking van de eerstelijnspsychologische zorg, dichtbij kinderen, jongeren en hun context.

Op zoek naar een eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog? Het volledige aanbod voor Vlaams Brabant kan je vinden op www.epzvlaamsbrabant.be 

Een eerste communicatie over het versterken van de eerstelijnspsychologische zorg, gerealiseerd vanuit de samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector gezondheidszorg kan je HIER terugvinden. 

! Wijziging : als ELP kan je nu ook voor 4u instappen !

Op dit moment zijn we vanuit de netwerken een samenwerking met de 11 Eerstelijnszones (www.eerstelijnszone.be) (en psychologenkringen) in Vlaams-Brabant, aan het opzetten om een regioplan uit te werken. In dit plan trachten wij de noden en het aanbod op elkaar af te stemmen wat betreft de eerste psychologische ondersteuning en de meer specifieke hulpvragen die zich stellen. Er zal gewerkt worden via vindplaatsen waar de hulpvraag van de jongere en het aanbod van de psychologische hulp aan elkaar kunnen gematched worden.

Voor het verloop van dit proces verwijzen wij graag naar het netwerkforum YUNECO dat op 26 november 2021 plaatsvond:

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar de websites van de overheid :

 Spreekerover2024.png

 

 

Ook het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan biedt Eerstelijns psychologische zorg aan. 

Meer informatie per regio via :