FEEDBACKFORMULIER

Binnen YUNECO vinden we een open dialoog belangrijk. Tips, suggesties, … met betrekking tot onze werking zijn steeds welkom.

Gelieve hieronder het formulier in te vullen.

CONTACTGEGEVENS

Je kan vrijblijvend je gegevens achterlaten..


 YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, die verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in de Privacyverklaring: klik hier.

  Refresh Captcha