YUNECO

 

1994: Oprichting werkgroep kinder- en jeugdpsychiatrie 

De meeste leden van het netwerk zijn al jarenlang lid van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (VLABO) en de werkgroep Kinder- en jeugdpsychiatrie, die in 1994 de al bestaande sectorale samenwerkingen tot één provinciale GGZ-groep verbond, waaraan alle GGZ-actoren (K-diensten, CGG, CAR)  en de geïnteresseerde partners met een GGZ-werking (partners uit de Bijzondere jeugdzorg en het VAPH en het regionaal overleg gehandicaptenzorg) deel namen. 

Voorbeelden van enkele realisaties: inventaris ggz-voorzieningen en breder kader, visietekst GGZ-crisiswerking, projectvoorstel O² over het belang van een overlegfinanciering en de KOPP-werking. De werkgroep investeerde ook intensief in de opmaak van een inventarisatie van zorgmodules naar het model van SPILLER.

 

2001: Uitbreiding WG met Brusselse voorzieningen en partners andere sectoren

In 2001 werd de werkgroep uitgebreid met vertegenwoordigers uit de Brusselse voorzieningen (AZ-VUB, CGG-Brussel) en partners uit andere sectoren (Uilenspiegel, De Wissel, Platform BJB Brussel-Halle-Vilvoorde, Similes, Cidar) in het kader van de eerste besprekingen over de toekomstige zorgcircuits voor de doelgroep kinderen en jongeren. 

De ontwikkelingen van het plan Integrale jeugdhulp werden in de werkgroep opgevolgd en het integratieproces van de actoren gezondheidszorg en welzijn (de “brede” GGZ- werking), gevat in het netwerk IJH van Vlaams Brabant en Brussel, werd gestimuleerd door zo veel mogelijk kruisverbindingen aan te gaan via brugfiguren. In de netwerkstuurgroep en in de werkgroepen van IJH werden regio-eigen moeilijkheden en mogelijkheden verder uitgewerkt.

 

2005: Uitbreiding WG met vertegenwoordigers VAPH en RIZIV

In 2005 werd de werkgroep uitgebreid met partners uit de VAPH en RIZIV-voorzieningen. Belangrijke brugprojecten werden in de werkgroep gesteund: de therapeutische projecten, het LiNk- project, de Eigen Kracht Conferenties, de mobiele equipes van de K-diensten, linken met de jongeren in de volwassenen-psychiatrische werking, JOVO, kinderen en jongeren met mentale beperking en ggz-problemen, enz. 

In de laatste 5 jaar werd hard gewerkt om de overgang van de therapeutische projecten naar het Multidisciplinair Overleg te realiseren en het project LiNk te continueren. De samenwerking met Integrale jeugdhulp werd geconsolideerd in een IROJ-lidmaatschap en participatie aan werkgroepen van de IJH (o.a. crisisnetwerk). Intersectorale projecten als LIBEL, GAUZZ, enz. werden vanuit de werkgroep inhoudelijk bestoven en qua werking ondersteund. De crisiswerking in de regio kreeg een enorme boost door de oprichting van de Leuvense Urgentie Kinderpsychiatrie en de werkgroep boog zich meermaals over de ingewikkelde vraagstukken van de gedwongen opnames en de complexe multiprobleemjongeren (AZAMI-project).

 

2015: Ontstaan YUNECO

In 2015 kreeg het GGZ-Jeugdnet Vlaams-Brabant de naam YUNECO (= Esperanto voor 'Jeugd').