YUNECO

Getuigenis van samenwerking

Katrijn Heps       

 

 

Katrijn Heps

maatschappelijk werkster Ave Regina

Ave Regina is een vergunde zorgaanbieder die zorg en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele problemen.

Sommige jongeren verblijven in ons internaat, anderen wonen voltijds thuis en krijgen ondersteuning van onze mobiele begeleidingsdienst Avojo. Tijdens huisbezoeken wordt dan samen met de jongere en zijn gezin gezocht naar handvaten om het samenleven te bevorderen. Soms echter zijn de situaties waar onze begeleiders mee te maken krijgen erg complex van aard en zijn er bijkomende problematieken zoals autisme of psychiatrische kwetsbaarheden bij de jongere. Wanneer we het gevoel hebben dat deze te complex zijn of wanneer we bijkomende specifieke expertise nodig hebben om met bepaalde jongeren en gezinnen aan de slag te gaan, zoeken we geschikte partners om ons te ondersteunen in deze begeleidingen.
In de opstartperiode van één van onze begeleidingen hadden we het gevoel dat we dit als dienst niet alleen konden dragen. Onze zoektocht leidde ons tot bij het mobiel combi-team van Yuneco en na een snelle en grondige verkenning door 2 van hun medewerkers werd er een samenwerking uitgebouwd. Aanvankelijk werden er gesprekken gevoerd met de cliënt, Ave Regina en de mobiele medewerkers van het combi-team Yuneco. Nu, na ruim 2 jaar, kunnen we de begeleiding verder voorzien vanuit onze dienst. Wel zitten we nog regelmatig samen met iemand van het mobiel team (Yuneco) om de casus te bespreken.
De begeleiding van deze specifieke jongere leek een onmogelijke zaak voor onze dienst, was het niet dat het combi-team van Yuneco ons tijdens de opstartfase bijstond met raad en daad, en nu nog steeds beschikbaar is om mee naar antwoorden te zoeken wanneer het weer wat moeilijker loopt.