YUNECO

Getuigenis van samenwerking

 Laura Boeykens      

 

 

Charlotte Nys

referentiepersoon YUNECO Connect

 

Wat doe jij binnen YUNECO Connect? Wat houdt jouw functie in?

Ik ben de referentiepersoon voor het Connect programma. Connect is een buitenbeentje onder de YUNECO programma’s. Daar Connect niet enkel staat voor de klinische teams die onder het programma vallen maar ook het geheel van activiteiten in verband met vroegdetectie en vroeginterventie omvat die zich in de verschillende organisaties en sectoren binnen Vlaams-Brabant bevinden. Er zijn 4 klinische teams die onder het Connect programma vallen. Deze teams waren reeds actief binnen de provincie maar kantelde in in het programma, al dan niet met een aangepaste doelgroep en leeftijdscategorie. Het gaat om VD-VI Leuven-Hageland, VD-VI Halle-Vilvoorde, MaPa vanuit MSOC en vroeginterventie alcohol en drugs vanuit Broeders Alexianen Tienen. Daarnaast werken we intensief samen met Vrint.
Als referentiepersoon werk ik nauw samen met de klinische teams vanuit een ondersteunende rol. Daarnaast heb ik als referentiepersoon een meervoudige opdracht. Deze bestaat uit het creëren van verbinding en uitwisselen tussen alle bestaande initiatieven VD-VI, het stimuleren van visie en draagvlak voor de verdere doorgedreven ontwikkeling van VD-VI, gesprekspartner voor alle preventie-actoren, consultfunctie t.a.v. de 0de en 1ste lijn gezondheidszorg en niet-GGZ sectoren, promotie van valide vroegdetectie en vroeginterventietools, enz.

Hoe maak jij de verbinding tussen de verschillende partners (intern en extern) binnen YUNECO Connect?
Mijn job gaat vooral over verbinding. Verbinding tussen sectoren, tussen netwerken, tussen organisaties, tussen teams en tussen expertise. Hiervoor is een breed partnerschap nodig. Het doel is om voor alle jongeren waarvoor zich een vraag pluis/niet-pluis stelt een continuüm van preventie tot zorg te creëren. Netwerken is dus een groot deel van mijn opdracht. Wanneer dat in dit continuüm voorkomt breng ik de organisaties maar vooral de juiste mensen samen rond de tafel.
 
Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?
Om die brede opdracht zoveel mogelijk in verbinding met de partners te vervullen werd een kenniskring VD-VI opgezet. Hierin worden alle bestaande initiatieven VD-VI samengebracht om expertise uit te wisselen en nieuwe initiatieven op te volgen en te ondersteunen.
Er werd een werkgroep rond gameverslaving opgericht in samenwerking met de referentiepersoon verslaving. Hier wordt gewerkt rond de uitbouw van detectie en behandelmogelijkheden van gameverslaving. Onder andere de voortzetting van de rebootkampen en de oudercursussen ‘Level Up als ouder’ zijn recente bijdragen van de werkgroep.
Via een samenwerking met Esperto wordt er nagedacht over de opstart van een ‘Discovery project’, de vertaling van de herstelacademie voor volwassenen naar kinderen en jongeren.
Om het gebruik van evidence based  vroegdetectie en vroeginterventie tools en methodiek te promoten wordt er, samen met het crosslink programma, gewerkt aan een webtool waar deze verzameld zouden worden. Er wordt bijzonder aandacht gegeven aan apps, online tools en blended learning.
Eind 2019 werd tweemaal samen gekomen met CLB, netwerk tegen schooluitval en CGG (VBO en AHASVERUS) om vanaf 2020 eerstelijnsintervisie schooluitval en psychische kwetsbaarheid te organiseren in navolging van een opleidingstraject (2018).